Výsledky hledání:

krev

 • Encyklopedie

  episiohaematoma

  tis, n. (ř. epision krajina stydká, ř. haima krev) epiziohematom, krevní výron do velkých stydkých pysků
 • Encyklopedie

  erythraemia

  ae, f. (ř. erythros červený, ř. haima krev) erytrémie, krevní onemocnění vyznačující se překotnou tvorbou červených krvinek a přítomností jaderných forem erytrocytů v periferní krvi (erytroleukémie, erytroleukemická myelóza)
 • Encyklopedie

  erythroblastaemia

  ae, f. (ř. erythros červený, ř. blastos výhonek, ř. haima krev) erytroblastémie, přítomnost erytroblastů v periferní krvi
 • Encyklopedie

  erythrocyt(h)aemia

  ae, f. ( erythrocytus červená krvinka, ř. haima krev) erytrocytémie, nadměrné zmnožení červených krvinek v periferní krvi (polyglobulie)
 • Encyklopedie

  erythroleucothrombocytaemia

  ae, f. ( erythrocytus červená krvinka, leucocytus bílá krvinka, thrombocytus krevní destička, ř. haima krev) erytroleukotrombocytémie, nadměrné zmnožení červených a bílých krvinek a destiček v krvi (polycytémie)
 • Encyklopedie

  euglycaemia

  ae, f. (ř. eu dobře, správně, ř. glykys sladký, ř. haima krev) euglykémie, fyziologická koncentrace glukózy v krvi
 • Encyklopedie

  euproteinaemia

  ae, f. (ř. eu dobře, správně, proteinum protein, ř. haima krev) euproteinémie, normální složení bílkovin a jejich normální koncentrace v krvi
 • Encyklopedie

  exsanguinatio

  onis, f. (l. ex z, ze, l. sanguis krev) exsangvinace, vykrvácení, nadměrná ztráta krve
 • Encyklopedie

  exsanguis

  e (l. ex z, ze, l. sanguis krev) bez krve, vykrvácený, po veliké ztrátě krve
 • Encyklopedie

  fibrinogenaemia

  ae, f. ( fibrinogenum fibrinogen, ř. haima krev) fibrinogenémie, koncentrace fibrinogenu v krvi
Celkem záznamů: 621Zdravě.cz na Facebooku