Amyloidóza - strana 1

Amyloidóza je nemoc způsobující ukládání zvláštní specifické látky v tkáních a v okolí cév, její jednotlivé složky se nazývají amyloidy.

Příčina je ve většině případů neznámá, často však může mít původ v chronických zánětlivých onemocněních či nádorech.

Důsledek nemoci spočívá v neschopnosti organismu rozložit některé druhy bílkovin, čímž vznikají usazeniny, již zmíněné amyloidy. Po vzniku amyloidu je možné jeho následky léčbou zpomalit nebo pozastavit, jeho úplné odstranění však nebývá úspěšné.

Rizikovým faktorem je přítomnost plazmocytomu (zhoubný nádor). Jeho včasné odstranění je zároveň léčbou amyloidózy. Mezi další pokusy léčby může patřit chemoterapie a transplantace kmenových buněk.

Celkem článků 0