Defekt septa síní a komor - strana 1

Defekt septa síní a komor je onemocnění síňové nebo komorové přepážky, které způsobuje komunikaci mezi pravou a levou stranou srdce.

Defekty septa síní

Vzniká komunikace mezi pravou a levou síní. V tomto případě dochází k mísení odkysličené krve s okysličenou krví. Menší defekty nepůsobí lidskému tělu žádný problém. Defekty septa síní se nejčastěji odhalují v 30. věku života.

Defekty septa komor s sebou nesou další kardiální onemocnění a odhalují se v novorozeneckém věku, například v souvislosti s Downovým syndromem. Tyto defekty se objevují u dětí, jejichž matky během těhotenství holdovaly alkoholu. Malé defekty septa komor se ve 30 % během života uzavírají.

Celkem článků 0