Dětská mozková obrna - strana 1

Dětská mozková obrna (DMO) je porucha hybnosti vzniklá v dětském období.

Dětská mozková obrna nastává v důsledku poškození mozku, zejména hypoxií.

Nemoc není genetická, ani nakažlivá. Nejčastěji v prvním půlroce života lze poznat, že dítě je motoricky opožděné.

K poškození mozku dochází:

v prenatálním období - těhotenství

v perinatálním období - během porodu

v postnatálním öbdobí - v prvních měsících života miminka

K DMO se připojují další onemocnění - epilepsie, psychická onemocnění, smyslové vady.

Diaparetická forma DMO

  • dolní končetiny méně vyvinuté
  • symetrické postižení obou dolních končetin
  • vadné držení dolních končetin a pánve
  • svalové napětí
  • často bez přidruženého postižení

Hemiparetická forma DMO

  • postižení jedné horní končetiny přitažené směrem k trupu
  • horní končetina je pokrčená v lokti nebo zápěstí
  • předloktí přetočeno hřbetní stranou směrem vzhůru

Kvadruparetická forma DMO

  • obrnou jsou postiženy všechny 4 končetiny

Těžší formy DMO většinou doprovází: mentální postižení, poruchy zraku a sluchu, změny pocitů a citlivosti, epilepsie a růstové problémy.

Celkem článků 1