Diabetická neuropatie - strana 1

Diabetická neuropatie vzniká jako komplikace onemocnění diabetes mellitus neboli cukrovky.

Kvůli zvýšené hladině cukrů - hyperglykemie - jsou postiženy nervy motorické, senzitivní i vegetativní.

  • Postižení nervů motorických vede k narušení hybnosti svalstva
  • Postižení nervů senzitivních vede k narušení smyslového vnímání
  • Postižení nervů  vegetativních vede k narušení činnosti orgánů

Diabetická neuropatie se podle typu projevuje sníženou citlivostí, bolestí, obtížemi s trávicím a vylučovacím systémem. Diabetická neuropatie postihuje strukturu i funkci nervů. Pozdní komplikace diabetu lze zabránit přísným dodržováním léčby diabetu.

Celkem článků 0