Ebola - strana 1

Ebola (krvácivá horečka) je virové onemocnění, které se vyskytuje především v afrických zemích, jako je Kongo, Gabon, Uganda a Súdán.

Známy jsou 4 kmeny viru Ebola, z nichž dva napadají člověka. Mezi lidmi se virus šíří stykem s infikovanou krví, močí, potem, slinami, nebo pouhým dotykem postiženého bez ochranného oděvu. Hlavním problémem je chybějící sterilizace injekčních jehel a nedostatečné umývání rukou v podmínkách afrických nemocnic. Nakazit se lze i od nemocného zvířete.

Léčba je velice náročná. Jednoznačně účinný lék, stejně jako preventivní vakcína, dosud neexistuje. Smrt nebo postupné uzdravování nastává v rozmezí od šesti do deseti dnů a závisí na kmenu viru a fyzické kondici pacienta. Úmrtnost je 50 – 90%.

 

Celkem článků 0