Fallotova tetralogie - strana 1

Fallotova tetralogie je závažná vrozená vada srdce a velkých srdečních cév.

Skládá se ze čtyř defektů:

  • zvětšení srdečního svalu kolem pravé komory (hypertofie pravé komory)
  • skulina v přepážce mezi pravou a levou srdeční komorou (defekt komorového septa)
  • zúžení plicní tepny
  • nasedající aorta, to znamená, že srdečnice začíná nad otvorem v mezikomorové přepážce

U Fallotovy tetralogie se však nemusí vyskytnout všechny vyjmenované vady. Většinou se objevují tři z nich. Tato komplexní srdeční vada se objevuje hlavně u dětí, kterým je následně chirurgicky odstraněna. K odhalení může dojít i v dospělosti. Pak se ale jedná o lehčí formu nemoci.

Celkem článků 0