Fibrilace síní - strana 1

Fibrilace síní je nejčastějším druhem srdeční arytmie, která se u člověka vyskytuje.

Zdravý jedinec má pravidelný tlukot srdce v rozmezí 60 – 80 stahů za minutu. Při fibrilaci síní je však rytmus rychlejší, tedy nestejnoměrný.

Srdce má čtyři části – dvě síně a dvě komory. Nejdřív se stáhnou síně a tím vytlačí krev do komor. Pak se stáhnou i komory a vypudí krev do cévního řečiště. Při fibrilaci síní k tomuto procesu nedochází. Tato srdeční arytmie neohrožuje člověka na životě, pokud pacient netrpí i jinými nemocemi.

Celkem článků 0