Hepatorenální syndrom - strana 1

Hepatorenální syndrom je závažné onemocnění nebo postižení jater, které může vést k akutnímu selhání ledvin.

Dojde k poruše krevního oběhu ledvin, které vede k zástavě jejich činnosti. Jedná se tedy o stav, kdy primárně nejsou ledviny postiženy, ale důsledkem selhání jater ztrácejí svoji funkci.

Vytváří se vodnatelnost břišní (ascites). Příčiny mohou být akutní nebo chronické. Akutní vznikají otravou houbami, chemikáliemi, těžkou akutní hepatitidou. Chronické jsou zapříčiněny alkoholismem nebo chronickou hepatitidou. V obou případech jde o stav vážně ohrožující život. Kromě léčby základní příčiny se podávají léky na odvodňování organismu (diuretika).

Celkem článků 0