HIV - strana 1

HIV neboli Human Immunodeficiency Virus (virus lidské imunodeficience) je virové onemocnění.

Poslední fáze HIV se nazývá AIDS neboli Acquired ImmunoDeficiency Syndrom (syndrom získaného selhání imunity).

Jedná se o velmi vážné onemocnění imunitního systému, kdy dojde k selhání imunity tvořené T-lymfocyty (jsou součástí bílých krvinek). Zdravotní stav jedince se dělí do několika fází, které se postupně zhoršují a pacient umírá na komplikace zapříčiněné sníženou imunitou (například „pouhá“ chřipka).

Nemoc se nejprve projevuje chřipkovými příznaky během několika týdnů po nákaze. Poté následuje období (6 měsíců až 10 let), kdy je jedinec téměř bez obtíží. V další fázi dochází k rychlému zhoršování stavu, který se projevuje trávicími potížemi, kožními lézemi, poruchami CNS, rozvratem celkové imunity.

Je velmi důležitá prevence. Existují tři možnosti nakažení virem HIV. Nejčastěji dochází k přenosu při nechráněném pohlavním styku s infikovanou osobou. Další možností je přenos z infikované matky na dítě a poslední je smíšení krve s infikovanou krví (může to být jak darovaná krev, tak například přenos nesterilními nástroji).

Celkem článků 0