Infarkt - strana 1

Infarkt je kardiovaskulární onemocnění, které bývá častou příčinou úmrtí u lidí nad padesát let.

Infarkt je ischemická choroba srdeční, při níž dochází k poruše prokrvení srdečního svalu. Důvodem je částečné nebo úplné uzavření koronární tepny a to buď v důsledku jejího ucpání krevní sraženinou nebo nahromaděním sklerotického plátu (usazeniny z tuku, vaziva a zánětlivých buněk).

Čas hraje v případě infarktu zásadní roli. Již zhruba po 20 minutách začíná srdeční sval odumírat. Do šesti hodin odumře kompletně. Infarkt je až 5x častější u mužů než u žen. S přibývajícím věkem jeho riziko narůstá. Prevencí je zdravý životní styl, dostatek pohybové aktivity a nekouření.

Celkem článků 2