Intoxikace - strana 1

Intoxikace (tzv. otrava) je stav vážně ohrožující život na základě proniknutí jedu (toxinu) do organismu.

Pokud není včas rozpoznána a urychleně léčena, dochází k úmrtí. Zpravidla se vyskytuje jako akutní stav, ale může trvat i několik týdnů, než se projeví první příznaky (u otrav těžkými kovy).

Intoxikace se dělí dle vstupu jedu do organismu

  • ústy (průnik do trávicího systému) - náhodně vypité chemikálie, omylem snědené jedovaté rostliny či houby, předávkování léky
  • vdechnutím (inhalací) - různé plyny, nejčastěji oxid uhelnatý
  • nitrožilní aplikací (jehlou do žíly) - drogy a léky
  • prostupem přes pokožku - poleptání chemikáliemi

Každý druh intoxikace má své specifické projevy, ale všechny následně vedou k selhávání jater a ledvin. Při selhání těchto orgánů dochází k rozvratu vnitřního prostředí (homeostázy), k šokovému stavu a úmrtí pacienta.

Při podezření na intoxikaci je třeba zjistit druh jedu, a pokud existují, podat příslušná antidota (léky, které mají opačný účinek než jed) či zahájit léčbu příznaků.

Celkem článků 0