Jezdectví - strana 1

Jezdectví je specifický sport, u kterého je velmi důležitý kontakt jezdce s koněm.

Při jezdectví sedí jezdec v sedle koně. Koně se také zapřahají do vozů. Toto odvětví se nazývá vozatajství. Jezdectví je jediný dostihový sport, kterého se účastní zvíře. Výjimečný je také tím, že nemá oddělené mužské a ženské soutěže. Způsob ježdění se dělí na anglické a westernové ježdění.

Jezdecké disciplíny

  • parkurové skákání - bezchybné překonání všech překážek v co nejkratším čase
  • drezura - jedná se o předvádění předepsaných cviků, v této disciplíně jde především o krásu
  • všestrannost - kombinace terénní jízdy, parkuru a drezury
  • skok mohutnosti - jde o doplňkovou parkurovou disciplínu: skok do výšky přes jedinou překážku
  • vytrvalost - dálkové jízdy
  • voltiž - voltiž spojuje dvě sportovní odvětví - kromě jezdectví také gymnastiku, provádí se na neosedlaném koni, je to zároveň artistická disciplína

Celkem článků 0