Kartagenerův syndrom - strana 1

Kartagenerův syndrom je velmi vzácné plicní onemocnění.

Kartagenerův syndrom vzniká kombinací syndromu nepohyblivých cilií (řasinek epitelu) a tzv. situs viscerum inversus (neboli obrácený poměr orgánů - př. srdce je vpravo a játra jsou vlevo). Řasinkový epitel je postižen zejména v průduškách, nosních dutinách a pohlavních orgánech.

V průduškách se tvoří jejich rozšíření, v nosních dutinách nosní polypy a u pohlavních orgánů jde o syndrom imobilní (nepohyblivé) spermie u mužů a u žen o snížení plodnosti. Základní projevy onemocnění jsou nejprve kašel, dušnost a opakované infekce dýchacích cest.

Celkem článků 0