Koktavost - strana 1

Koktavost (balbuties) je nejrozšířenější porucha komunikace projevující se nedobrovolným přerušováním plynulosti slovního projevu (při dialogu).

Okolo tří let věku se často objevuje vývojová neplynulost řeči. Dítě opakuje slova, nebo slovní spojení. Je způsobena velmi rychlým vývojem řeči a obvykle během pár měsíců vymizí. Ve stejné době se však může projevit i pravá koktavost. Většinou se liší tím, že dítě opakuje jen slabiky, nebo samohlásky. Při déletrvajících obtížích je vždy nutné navštívit lékaře. Příčiny koktavosti jsou stále nejasné, určitou roli hraje dědičnost a predispozice jedince ke koktavosti. Spouštěčem bývá často stres. Nemoc je léčitelná ve spolupráci logopeda, psychologa, foniatra apod.

Celkem článků 0