Křeče z horečky - strana 1

Křeče z horečky jsou stavem u malých dětí při horečce nad 39°C. Častěji se označují jako horečnaté křeče či febrilní křeče.

Jedná se o generalizované tonicko-klonické křeče – tento jev lze vysvětlit takto: objevují se křeče všech končetin, nejprve dochází ke kontrakci svalů na několik sekund (tělo se propne jako luk - tonické), poté přichází střídání kontrakce a relaxace svalů (propnutí a ohyb v končetinách - klonické).

Celý tento proces by neměl trvat déle než 10 minut. Pokud by takovéto křeče trvaly déle než deset minut a nebyla vysoká horečka, nejedná se o febrilní křeče, ale může jít o epileptický záchvat či projev zánětu mozkových blan (meningitidy), atd. Je tedy potřeba vždy navštívit lékaře.

U febrilních křečí je potřeba zajistit, aby se dítě neporanilo, co nejrychleji snížit horečku a informovat o průběhu a délce křečí lékaře. Výskyt těchto křečí je běžný u dětí mezi 9. měsícem a 5. rokem života a jsou možné až dvě recidivy (opakování).

Celkem článků 0