Meniérova choroba - strana 1

Meniérova choroba nebo také Meniérův syndrom je onemocnění rovnovážného ústrojí umístěného ve vnitřním uchu.

Postihuje častěji ženy v produktivním věku. Nemoc se projevuje náhlými záchvaty, které se opakují několikrát týdně a mohou trvat hodinu až několik dní.

Onemocnění je nejčastěji způsobeno zvětšením objemu endolymfy nebo změnou koncentrace iontů v ní přítomných. Endolymfa je tekutina, která vyplňuje vnitřní ucho.

Projevuje se nevolností, silnou závratí, zvracením a jevy ovlivňujícími sluch (šelesty, hučení, píchání až zhoršení sluchu). V období mezi záchvaty projevy ustupují, ale zůstává zhoršení slyšení. Meniérova choroba je zdlouhavé onemocnění (až několik let), které opakovanými záchvaty může vést i k úplné hluchotě.

Celkem článků 0