Metabolický syndrom - strana 1

Metabolický syndrom je označení souboru onemocnění, která se vyskytují společně a jsou následkem vážných komplikací. Známe jej také jako Reavenův syndrom, syndrom X, syndrom inzulínové rezistence či smrtící kvarteto.

Při metabolickém syndromu se objevují tyto čtyři hlavní znaky - obezita, krevní tlak, triaglyceroly a HDL cholesterol, které vedou k rozvoji diabetu 2. typu (cukrovce).  Následně dochází k poškození oběhového systému, což má za následek aterosklerózu (kornatění tepen), infarkt myokardu, CMP (cévní mozková příhoda, „mrtvice“) atd.

U obezity se jako varovný signál považuje tzv. abdominální (břišní) obezita. U žen je horní hranicí obvod pasu nad 88cm, u mužů je to 102cm. Dále dlouhodobě zvýšený krevní tlak (hypertenze) nad 140/90mmHg. Hladina triaglycerolů určuje poměr živočišných tuků a rostlinných olejů v organismu, neměla by být vyšší než 1,7mmol/l. HDL cholesterol je také označován jako „hodný“ cholesterol - napomáhá transportu „zlého“ LDL - cholesterolu do jater, která jej rozloží. Jeho hodnoty by neměly být nižší než 1,3mmol/l u žen a 1,0mmol/l u mužů. A zároveň poměr HDL:LDL nemá být nad 6mmol/l.

Všechny výše popsané faktory spolu souvisí a nejvíce je ovlivňuje životní styl. U metabolického syndromu totiž jedinec necítí žádná omezení a komplikace se projevují až po několika letech, kdy už je organismus vážně ohrožen.

Celkem článků 0