Myastenia gravis - strana 1

Myastenia gravis se řadí mezi autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k poruše přenosu vzruchu (informace) mezi mozkem a svaly - tzv. nervosvalový přenos.

Porucha postihuje převážně příčně pruhované svalstvo, kdy přestávají být funkční receptory na svalových buňkách, která přijímají a odesílají informace mezi mozkem a svalem.

Nemoc se nejprve projevuje jako zvýšená únava a svalová slabost. Poté se objevují pokleslá víčka očí, rozostřené až dvojité vidění. Zhoršuje se výslovnost, řeč je pomalá a setřelá. Postiženému se těžce kouše a může se objevit porucha polykání. Stav postiženého je nejvíce ohrožen při postižení dýchacích svalů, kdy může dojít až k udušení.

Celkem článků 1