Myom a cysta - strana 1

Myom je nezhoubný nádor, cysta je útvar různé velikosti, množství i odlišných příčin vzniku.

Myom lze popsat jako nezhoubný nádor, který je tvořený hladkou svalovinou dutých orgánů. Může vzniknout např. v trávicím traktu či v děloze. Větší pravděpodobnost jeho vzniku je v místě, kde je již opotřebená hladká svalovina částečně přeměněná ve vazivo a je zde celkově křehčí.

Cysty jsou duté útvary ohraničené od okolní tkáně. Vznikají z různých příčin - může se jednat o vývojovou anomálii, důsledek uzávěru vývodu žlázy nebo mohou být nádorového původu. Cystě podobný útvar může být označován jako tzv. pseudocysta, což je útvar ohraničený vazivovou membránou, který vznikl rozestoupením tkání.

Cysty se člení dle různých kritérií – důvod vzniku, jejich početnost, členitost vnitřní dutiny či jejího obsahu. Malé cysty jsou obvykle zcela bez příznaků. U těch větších cyst či shodně u myomů se již jako příznak může objevovat pocit tlaku v daném místě, bolest či jiné obtíže dle lokalizace cysty.

Celkem článků 0