Myopatie - strana 1

Svalová myopatie je souhrnný název pro všechny případy předčasné svalové slabosti.

Příčiny mohou být vrozené, nebo získané. Mezi poruchy z vrozených příčin patří tzv. svalové dystrofie (např. Duchennenova), které se projevují postupným ochabováním kosterních svalů, jejichž vlákna se postupně přeměňují na vazivovou tkáň. Toto onemocnění postihuje chlapce a léčbou lze pouze zmírňovat příznaky. Lidé s tímto genetickým postižením umírají, když jim ochabnou také svaly dýchací, nebo srdeční.

Dále jsou známy myopatie způsobené zraněním, nádory, autoimunitním onemocněním, infekcí (toxoplasmóza), nebo vrozenými poruchami metabolismu, projevující se ukládáním neodbouratelných látek ve svalech, apod.

Celkem článků 0