Nesestouplé varle - strana 1

Nesestouplá varlata (neboli kryptorchismus) se vyskytují až u 4 % novorozenců mužského pohlaví.

Během těhotenství jsou u chlapců varlata umístěna v bříšku a postupem zrání plodu sestupují tříselním kanálem do šourku. Sestoupení varlat je jedním ze znaků donošeného novorozence. U předčasně novorozených dětí je tedy normální, že varlata nejsou sestouplá, ale do půl roku by k tomu mělo dojít.

Varlata jsou mimo břišní dutinu umístěna záměrně, jelikož potřebují mít nižší teplotu, než je teplota těla. Pokud zůstane varle v břiše a nesestupuje, je zde až 30% riziko sterility (u obou varlat 60%). Je tedy potřeba nejdéle do dvou let zařídit, aby varle sestoupilo. Postupuje se konzervativně (hormonální léčbou) a poté chirurgicky. Je třeba poté stav sledovat, jelikož může dojít k recidivě.

U nesestouplého varlete je také riziko zhoubného nádoru - téměř u 100 % případů, kdy se nepodchytí sestoupení varlete do šourku, se nádor objeví.

Celkem článků 0