Parkinsonova choroba - strana 1

Parkinsonova choroba je onemocnění centrální nervové soustavy, které se projevuje neovladatelným třesem a omezenou či ztíženou možností pohybu.

Parkinsonova choroba je degenerativní onemocnění nervového systému. Typicky se projevuje klidovým třesem, ztuhlostí svalů, zpomalením pohybů a poruchami stání a chůze.

Parkinsonovu chorobu způsobuje poškození a zánik buněk v oblasti mozku, které se říká substantia nigra (černá substance). Ta je součástí tzv. bazálních ganglií - oblastí šedé hmoty mozkové - odpovědných za koordinaci pohybů. Za normálních okolností zde vzniká jeden z neurotransmiterů - dopamin. K projevům choroby dojde v okamžiku, kdy je poškozeno nebo zničeno více než 60 procent buněk.

Parkinsonova nemoc
Parkinsonova choroba

Parkinsonova nemoc

12.01.2010

Loňský rok, konkrétně 11. dubna, proběhl již 12. Světový den Parkinsonovy nemoci. Ač je nemoc známa dlouhou dobu, stále nebyl objeven adekvátní lék, který by nemocným pomohl zbavit ...

Celkem článků 1