Prasečí chřipka - strana 1

Prasečí neboli mexická chřipka vznikla smícháním ptačího, lidského a prasečího typu viru.

Původně se jedná o respirační onemocnění prasat. Člověk se běžně této infekční nemoci, kterou způsobuje typ chřipky A, nemusí obávat. Bohužel ale v některých případech k přenosu onemocnění dochází, a to pokud jsou lidé v přímém kontaktu nebo v blízkosti prasat a ptáků, jak se tomu stalo v Mexiku. Chudí lidé tam totiž žijí v těsném soužití se zvířaty. Výjimečně dochází i k přenosu nemoci z člověka na člověka, a to kýcháním nebo kašlem. V žádném případě nehrozí nákaza z konzumace vepřového masa.

Celkem článků 2