Syndrom vyhoření - strana 1

Syndrom vyhoření je psychický stav objevující se často u lidí pracujících v profesích, které vyžadují každodenní mezilidskou komunikaci.

Jde o duševní stav popisovaný jako naprosté vyčerpání, vyhasnutí. Dále jsou přítomny pocity naprosté beznaděje a bezmoci. Postiženému celkově chybí radost ze života.

Syndrom vyhoření se může projevit rozličnými problémy - je to nechuť a lhostejnost k práci, ztráta nadšení a pracovního nasazení, potíže s koncentrací. Vyvrcholením může být agresivita a popudlivost vůči okolí. Člověk postižený syndromem vyhoření mívá pocit nedoceněnosti odvedené práce, mohou u něj nastat emocionální změny, jako například cynický přístup ke klientům, chladný vztah ke kolegům a emocionální problémy v osobním životě.

Celkem článků 1