Ultrazvuk - strana 1

Ultrazvuk se používá jako zobrazovací metoda různých orgánů v těle. Nejběžněji se ultrazvukem vyšetřují těhotné ženy.

Ultrazvukové vyšetření dnes patří mezi zcela běžně využívané zobrazovací metody. Ultrazvukem lze vyšetřit játra, slinivku, slezinu, ledviny, močový měchýř, srdce či cévní systém a také plod. Jde o metodu neinvazivní, bezbolestnou a bez škodlivých následků na lidské zdraví.

Ultrazvukový přístroj je součástí nemocnic a dnes již také řady soukromých ordinací. Celá metoda je postavena na principu zvukových vln o vysoké frekvenci. Pomocí sondy přiložené na tělo pacienta, jsou vysílány vlny, které prostupují tkáněmi. Vlny se následně odráží dle toho, jaká je struktura dané tkáně. Následně jsou zpracovány do výsledného obrazu na monitoru, z kterého je možné vyčíst informace o velikosti, tvaru či umístění orgánů. V současnosti se nejčastěji využívá dvourozměrný obraz, ale jsou k dispozici i přístroje schopné vytvořit trojrozměrný tzv. 3D obraz.

Před vyšetřením není nutné provádět speciální přípravu. Někdy jen můžete být požádáni, abyste přišli nalačno, u vyšetření močového měchýře je požadavkem před vyšetřením dostatečně pít a zhruba dvě hodiny nemočit. Nejprve vám lékař nanese na požadované místo malé množství gelu, který je nutný k zajištění co nejlepšího kontaktu sondy s povrchem těla. Pak je již sondou snímán potřebný obraz. Stačí jen klidně setrvat v požadované poloze.

Celkem článků 0