Vysoký krevní tlak - strana 1

Vysoký krevní tlak můžeme považovat za jednu z civilizačních chorob dnešní doby.

Mezi příčiny totiž patří vliv prostředí, ve kterém žijeme, naše pravidelné návyky a samozřejmě celkový životní styl.

Přestože původ vysokého krevního tlaku může být už v našich genech, dalšími faktory zvyšujícími riziko tohoto onemocnění jsou – kouření a požívání omamných látek, alkohol, dlouhodobé vystavování se stresu a v neposlední řadě také složení naší stravy. Zvýšení krevního tlaku může být však také důsledkem jiné, už probíhající nemoci, jako je cukrovka, onemocnění srdce a ledvin, vlivy dlouhodobé deprese.

Zvýšeným krevním tlakem se rozumí tlak krve působící na stěny cév. Příznaky choroby v jejích počátcích nejsou příliš znatelné a tím samozřejmě velice zrádné, protože v důsledku toho nebývají brány na vědomí. První potíže mohou být bolesti hlavy a zvýšená únava, občasný a později pravidelný zvýšený tlak. Další příznaky, tedy změny srdečního orgánu a jeho funkcí se zjistí echokardiografickým vyšetřením.

Celkem článků 0