Zánět mozkových blan - strana 1

Zánět mozkových blan - meningitida postihuje meningy, čili obaly chránící mozek a míchu před různými negativními vlivy.

Meningitida bývá způsobena viry (herpes) nebo bakteriemi (neisseria meningitidis, streptococcuc pneumoniae, haemophilus influenzae).

Bakteriální meningitida způsobuje hnisavé záněty, z počátku její symptomy připomínají chřipku, postihuje většinou mladší část populace a může být životu velice nebezpečná. Proti některým typům bakteriální meningitidy dnes existují účinná očkování.

Virová meningitida obvykle neohrožuje život, ale může zanechat trvalé následky v podobě obrny či ohluchnutí. Mezi další trvalé následky způsobené meningitidou patří postižení srdce, slepota, epilepsie a psychomotorická retardace.

Celkem článků 1