Žloutenka - strana 1

Žloutenka sama o sobě není nemocí, nýbrž příznakem.

Jedná se o žluté zabarvení pokožky, sliznic a tělních tekutin, které je způsobeno nadměrným množstvím žlučového barviva bilirubinu v krvi. Bilirubin vzniká rozpadem hemoglobinu z odumírajících červených krvinek, který je v játrech zpracován a následně přechází do žluči. Z těla je vylučován stolicí. Existuje několik možných příčin zvýšené hladiny hemoglobinu a následného rozvinutí žloutenky:

  • hemolytická žloutenka – příčinou je nadměrný rozpad červených krvinek
  • hepatocelulární žloutenka – příčinou je porušená funkce jater, při níž je omezen přechod bilirubinu z krve do žluči
  • obstrukční žloutenka – příčinou je ucpání žlučovodů
  • novorozenecká žloutenka – příčinou bývají nezralá játra, která  nejsou schopna zpracovávat bilirubin. Častěji postihuje nedonošené novorozence.

Zvýšený rozpad červených krvinek, zvýšenou hladinu bilirubinu a jaterních enzymů lze zjistit laboratorním vyšetřením krve. Ucpání žlučovodů se zjišťuje pomocí rentgenového nebo ultrazvukového vyšetření.

Léčba žloutenky spočívá v léčbě její příčiny. Novorozenci se žloutenkou jsou vystavovány účinkům léčebného světla, tzv. fototerapie, která urychluje rozpad a vylučování bilirubinu. Pokud žloutenka neustupuje, bývá někdy nutná výměnná krevní transfuze, kdy se dítěti zcela vymění krev.

Celkem článků 1