Alopecie - strana 1

Alopecie je vypadávání vlasů a ochlupení na těle, které může mít různé příčiny.

Alopecie vypadávání vlasů a ochlupení na těle, postihuje více než polovinu mužské populace a znatelně méně se objevuje u žen.

Rozeznáváme několik typů alopecie, vždy podle příčiny, způsobu, rozsahu a oblasti na těle, kde dochází k postižení. K vypadávání vlasů může dojít i vlivem léčby – chemoterapie, užívání určitých léků. Nejběžnějším typem alopecie u mužů je tzv. mužská pleš, jejíž původ je pravděpodobně v dědičnosti. Ztráta vlasů je pak trvalá. K alopecii však může dojít i při dlouhodobém stresu nebo vlivem kožní nemoci.

U žen je proces vypadávání vlasů rozdílný, příčinou jsou většinou hormonální změny – puberta, gravidita, menopauza atd. K rizikovým faktorům však patří i chemické namáhání vlasů, procedurami barvení, kulmování, ondulace, a podobně.

Účinná léčba s permanentním výsledkem zatím není známá, používají se sice například kortikosteroidy podávané vnitřním i zevním způsobem, ale jejich účinky nejsou trvalé, ani dlouhodobé.

Transplantace vlasů
Alopecie

Transplantace vlasů

23.02.2018

Při transplantaci vlasů dochází k přenesení vlasových štěpů. Během jedné etapy transplantace vlasů lze přenést zhruba 1600 vlasových štěpů, tedy téměř 5000 vlasů, což již dokáže po ...

Celkem článků 1