Biopsie - strana 1

Biopsie je diagnostická metoda, při níž se odebírá vzorek tkáně k následnému vyšetření. Využívá se především v onkologii.

Při některých onemocněních je biopsie nezbytná pro správný způsob léčení. Tkáň odebraná při biopsii se zkoumá pod mikroskopem. Dá se z ní rozpoznat, zda je či není nádorového charakteru, případně o jaký typ nádoru se jedná. V některých případech lze zjistit, v jakém stádiu je daný nádor.

Způsoby biopsie

Biopsie se provádí buď při kolonoskopii, kdy se tkáň odebírá kleštičkami, při bronchoskopii, kdy se stírá kartáčkem, nebo při chirurgickém zákroku. Tento způsob se volí, pokud je tkáň potřebná k prozkoumání na špatně přístupném místě.

Celkem článků 0