Cytologie - strana 1

Cytologie je věda zabývající se výzkumem buněk. Tento termín se užívá také pro gynekologické vyšetření, které dokáže včas odhalit nebezpečí karcinomu děložního čípku.

Cytologie neboli buněčná biologie je věda, která zkoumá buňky. Zabývá se anatomií a strukturou buněk, jejich funkcí, buněčným cyklem a dělením buněk. Cytologie se využívá v biologii a medicíně.

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření patří mezi významné diagnostické metody. Využívá se jako preventivní prohlídka. Cytologii by měla absolvovat každá žena po dovršení 20 let pravidelně jednou za rok. Cytologické vyšetření dokáže včas odhalit hrozící nebezpečí karcinomu děložního čípku, je však nutné dodržovat pravidelné gynekologické prohlídky.

Výsledky cytologie

Riziko rakoviny děložního čípku se na základě výsledků cytologie hodnotí bodovou stupnicí. Pokud je nález ohodnocen číslem dvě a vyšším, je třeba cytologické vyšetření za 3 až 6 měsíců zopakovat. Hodnoty 2 a 3 se často samy vrátí do normálu. Zůstávají-li při druhém vyšetření stejné, je třeba provést drobný operační zákrok, který zabrání vzniku rakoviny děložního čípku. S vyššími hodnotami se zvyšuje nebezpečí rakoviny, při pravidelných kontrolách se však dá toto riziko téměř vyloučit.

Celkem článků 0