Dekompresní nemoc - strana 1

Dekompresní nemoc - kesonová nemoc - nebezpečná choroba způsobená změnou tlaku v okolí.

K těmto častým změnám tlaku dochází při potápění či ve vesmíru. Dekompresní nemoc způsobuje hlavně dusík, který se rozpouští v tělních tekutinách a tkáních. Při poklesu tlaku se uvolní dusík ve fyziologických tekutinách ve formě bublin.

Normální hodnota atmosferického tlaku je 0,1 MPa. Pokud se zvyšuje nadmořská výška, tlak klesá. Ve vodním prostředí je hodnota hydrostatického tlaku v hloubce deseti metrů 0,1 MPa. Oba tlaky působí na potápěče.

Při konci potápění, kdy se musí potápěč dostat zpět na hladinu, musí provést několik dekompresních zastávek. Pokud by potápěč pravidlo porušil, nasycení dusíku v tkáních by způsobilo ucpání vlásečnic, nefunkčnost krevního oběhu, poškození nervové tkáně. Takové stavy jsou životu nebezpečné.

V lehkých případech se vyskytuje svědivost kůže, mramorové zabarvení kůže a bolesti kloubů.

Celkem článků 0