Demence - strana 1

Demence je těžké duševní onemocnění postihující lidi starší 65 let.

Příčin, které demenci způsobují, je mnoho, ale nejzásadnější jsou Alzheimerova choroba a další onemocnění cévního zásobení mozku. V raných stádiích nemoci mají starší osoby problémy s krátkodobou pamětí. V těžších stadiích se postižená osoba nedokáže sama o sebe postarat. Nemocní mají obtíže s orientací v prostoru, logickým uvažováním, emocemi a představivostí.

Demenci dokáže určit lékař, a to za pomoci speciálních psychologických testů a přidružených vyšetřovacích metod. Demence se léčí pomocí léků, trénování paměti, psychoterapie a socioterapie.

Mentální retardace
Demence

Mentální retardace

26.11.2012

Mentální retardace je desetkrát častější než mozková obrna, průměrně postihne zhruba 3 – 4 % populace. Znamená vážná omezení ve dvou nebo i více oblastech adaptivních schopností, k ...

Stařecká demence
Demence

Stařecká demence

13.06.2012

Stařecká demence je duševní onemocnění, projevující se poruchami paměti a celkovým oslabením intelektu. Rizikovým faktorem je zvyšující se věk, nejčastěji se objevuje po šedesátém ...

Celkem článků 2