Demence

Stařecká demence

Veronika Tůmová
13.06.2012

Stařecká demence je duševní onemocnění, projevující se poruchami paměti a celkovým oslabením intelektu. Rizikovým faktorem je zvyšující se věk, nejčastěji se objevuje po šedesátém roce života.

Demence může být i druhotným příznakem jiného problému či onemocnění. Náchylnější jsou osoby trpící nemocí, která postihuje nervový systém, a znamená tak určité změny v genetickém kódování mozkových buněk, např. syfilis, AIDS, některé mozkové nádory atd.

Ve vysokém věku bývá tato demence důsledkem Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby, hypoxie nebo také infarktu.

Příznaky stařecké demence

Jedním z prvních a nejčastějších příznaků jsou výpadky paměti. Objevují se potíže s tzv. krátkodobou pamětí, kdy si pacient není schopen vybavit dění nebo činnost v nedávné době, co sám dělal nebo s kým právě mluvil. Dále dochází k poruše tzv. racionálního myšlení, zhoršuje se schopnost úsudku, rozhodování nebo hodnocení situace, vnímání času a prostoru.

V pozdějších fázích může mít pacient sklony z nevysvětlitelných důvodů utíkat z domu, nebo se beze slova vzdálit od osoby, která ho někam doprovází, jde s ním nakupovat apod. Pacient přitom ztrácí orientaci i v nejbližších a dříve jemu dobře známých místech, může se proto velmi rychle a kdekoliv ztratit, přičemž onemocnění může mít vliv i na schopnost koordinace a celkového pohybu.

Dalším známým problémem jsou velké a náhlé emocionální výkyvy, náladovost, střídání euforie a deprese, apatie, často také ztráta zábran a nepřijatelné chování na veřejnosti, sobeckost a zlomyslnost, sklony k obviňování a lžím.

Je stařecká demence cenou za dlouhověkost?

Demence představuje v současnosti nemalý problém. Zatím ji nelze úplně vyléčit, podáváním medikamentů lze jen zpomalit její průběh a to za předpokladu, že je nemoc diagnostikována v raném stadiu.

Se zvyšujícím se průměrným věkem dnešní populace se bohužel zvyšuje i riziko postižení demencí. Od kritického věku šedesáti až pětašedesáti let se již hovoří o desítkách milionů postižených po celém světě.

Jak snížit pravděpodobnost vzniku demence?

Mozek by měl být pravidelně zatěžován, využíván a cvičen, nenechte jej proto zahálet! Doporučuje se pravidelná činnost k podpoře myšlení formou čtení, luštění křížovek, můžete zkusit i matematické příklady apod.

Je nutné neuzavírat se do sebe a rozvíjet a udržovat styk a komunikaci s okolím. Pěstujte koníčky – vyšívání, pletení, zahradničení, hraní společenských her a kvízů, zkrátka používejte mozek!

Australští badatelé doporučují i menší množství alkoholu, tak proč si každý večer nesednout k dobré knize se sklenkou vína nebo piva? Naopak nepodléhejte lenosti a neomezujte svou činnost na sledování televize, což vás nijak pozitivně neovlivní. Stáří nemusí a nemá nutně znamenat samotu, nečinnost a lhostejnost k sobě i k okolí.

Autor: Veronika Tůmová

Sociální fobie
Proč jíst ryby a plody moře?

Další články

Otravy houbami
Otrava

Otravy houbami

05.08.2012

Houbařská sezona je již v plném proudu a i přes opakovaná varování před jedovatými houbami hrozí některým houbařům nebezpečí otravy. V dnešním článku si popíšeme naše nejjedovatějš ...

Homeopatie
Homeopatika

Homeopatie

31.07.2012

Alternativní léčba je stále ještě hodně opomíjena. Přitom homeopatická léčba pomáhá tam, kde konzervativní terapie selhává.

Předcházejte dětským úrazům
Úrazy

Předcházejte dětským úrazům

30.06.2012

Když jsou děti malé, chtějí všechno kolem sebe poznávat. Nejdříve se plazí, potom se stavějí a dělají první krůčky. S tím vším přichází i riziko pádů, škrábanců, modřin, zlomenin a ...

Sociální fobie
Fobie a úzkostné poruchy

Sociální fobie

29.06.2012

Sociální fobie je strach ze sociálních situací. Lidé trpící tímto druhem fobie cítí ve společnosti napětí a nervozitu. Mají strach z odmítnutí, kritiky, hodnocení – vzhledu, chován ...

Tantrický sex
Sex a erotika

Tantrický sex

Sex jako takový je pro každého velmi důležitou součástí života. Poslední dobou se však více začalo mluvit o tzv. tantrickém sexu, který je za hranicí sexu klasického. Tantrický sex ...

Makulární degenerace
Oči

Makulární degenerace

21.06.2012

Oči nejsou jenom krásnou ozdobou obličeje. Stejně tak neslouží jenom jako opora pro víčka a řasy. Oči jsou především dokonalým orgánem zraku.