Hypnóza - strana 1

Hypnóza je změněný stav vědomí. Je to jeden z psychoterapeutických postupů při léčbě neuróz, závislostí a jiných potíží.

Zhypnotizovaný člověk se dostává do stavu mezi spánkem a bděním. Říká se mu také stav zúženého vědomí, při němž jsou tělesné funkce utlumeny a duševní aktivovány.

Léčba hypnózou

Pomocí hypnózy se mohou léčit neurotické potíže (fobie, tréma), psychosomatická onemocnění (ekzémy, astma), závislosti (kouření, alkoholismus), poruchy spánku. Hypnóza také dokáže pomoci při odstraňování stresu či zvládnutí bolesti.

V hypnóze se dají vyvolat nebo naopak potlačit různá svalová napětí, paralýzy, mění se myšlenky, paměť, vědomí.

Hypnabilita

Hypnabilita je schopnost pacienta nechat se uvést do hypnotického stavu. Souvisí s rozvinutím fantazie a představivosti a taky s ochotou nechat se přesvědčit - sugestibilita. Čím více je člověk hypnabilní, tím snazší je léčit ho pomocí hypnózy.


Pro úspěšnost léčby je také důležité, aby pacient věřil tomuto léčebnému postupu i terapeutovi.

Hypnózu mohou vyvolávat pouze lékaři, psychoterapeuti, a speciálně vyškolení odborníci.

Celkem článků 2