Infekční endokarditida - strana 1

Infekční endokarditida je vzácná infekční nemoc, která postihuje dvakrát častěji mladé muže.

Pokud se choroba nerozpozná včas, hrozí úmrtí. Dochází k postižení vnitřní výstelky srdce (endokardu) bakteriemi, které se zde usídlí, zmnoží se a vytvoří překážku v cévách (trombus). Postupně bakterie napadají jak výstelku srdce, tak chlopně velkých cév a ze vzniklého trombu se odlupují kousky, které putují krví dále do těla a napadají celý organismus.

Infekční endokarditida je akutní stav, kdy může dojít k ucpání jakékoliv cévy vzniklým nebo uvolněným trombem, a tím se znemožní průtok krve v cévním oběhu. U této formy bez léčby dochází k úmrtí do 6 týdnů, u pomalé formy do jednoho roku. Všechny příčiny vedou k srdečnímu selhání.

Celkem článků 0