Ischemická choroba dolních končetin - strana 1

Ischemická choroba dolních končetin (zkratka ICHDK) je nemoc, která postihuje pouze dolní končetiny a vyskytuje se spíše u starších jedinců.

Dochází k zmenšování průsvitu až uzavření tepny, čímž neproudí do končetiny krev s kyslíkem a vzniká ischémie (nedokrevnost), a tím odumírá okolní tkáň.

Příčinou je nejčastěji ateroskleróza (tzv. kornatění tepen), krevní sraženina (trombus) přivedena krví či zúžení tepen (vasokonstrikce) poruchou nervů, které jsou ve stěně tepen.

Příznaky se dělí do čtyř fází. V první fázi je bez příznaků, pouze postižená končetina je výrazně chladná. Ve druhé fázi se dostavuje prudká bolest při pohybu, která v klidu mizí. Ve třetí fázi je bolest trvalá, nejvíce se projevuje v noci, kdy se pacient neustále budí. Ve čtvrté fázi se vyskytují svalové záškuby, křeče a odumírání tkáně (gangréna) nejprve od nejkrajnějších částí (prsty). Kvůli špatnému prokrvení se i sebemenší poranění špatně hojí, odumírá okolní tkáň, může dojít k amputaci končetiny.

Celkem článků 1