Kaposiho sarkom - strana 1

Kaposiho sarkom je onemocnění, které bylo dříve velmi vzácné.

Jedná se o kožní onemocnění, které popsal M. Kaposi v 19. století. Nejprve mívalo nezhoubný průběh. V současnosti nabývá tato choroba nový rozměr, neboť je častou komplikací AIDS. Projevuje se černo-fialovými kožními uzly (léze), které se šíří po celém těle. Obdobnými uzly mohou být postiženy i další orgány v těle. Kožní uzly Kaposiho sarkomu se od ostatních kožních forem liší tím, že nikdy nezblednou.

Kromě léčby základního onemocnění (tedy AIDS) se musí podstoupit ozařování a chemoterapie. U více než poloviny postižených se objevují komplikace s trávicím nebo dýchacím systémem. Kvůli onemocnění AIDS stouplo riziko onemocnění tímto syndromem u mladých mužů až 5000 krát.

Celkem článků 0