Křeče - strana 1

Křeče jsou velmi nepříjemné a bolestivé mimovolní stahy svalů.

Křeče (latinsky Spasmus, řecky Hyperkinesis) jsou dlouhodobý nebo nadměrný stah hladkého či kosterního svalstva.

Křeče vznikají podrážděním nervových synapsí, postihují jeden sval nebo celou svalovou skupinu, což může být pro člověka smrtelné.

Druhy křečí

  • tonické - trvalé
  • klonické - záškuby
  • tonicko-klonické

Příčin podílejících se na vzniku křečí je mnoho. Například poranění míchy, přehřátí, infekce, febrilní stavy, cukrovka, otravy, epileptické stavy, svalové křeče při sportu.

První pomoc při křečích

Zajistit klid, uložit postiženého na měkkou podložku, odstranit ostré předměty, do úst vložíme kapesník, aby nedošlo k pokousání, u svalových křečí natáhneme postižený sval, u febrilních křečí ochladíme a podáme paralenový čípek, zavoláme lékařskou pomoc.

Křeče
Křeče

Křeče

09.06.2011

Křeč je bolestivý, nadměrně silný a dlouhotrvající stah svalu. Postihne-li křeč svaly, které nedokážeme ovládat vůlí, jako jsou svaly vnitřních orgánů, jedná se o tzv. koliku. Kře ...

Celkem článků 1