Lehká mozková dysfunkce - strana 1

Lehká mozková dysfunkce (LMD) je souhrnný termín pro mnohé lehké odchylky mentálního vývoje dítěte na základě oslabení funkce centrální nervové soustavy, které vedou k poruchám chování a učení.

Rizikových faktorů vzniku LMD je mnoho, patří k nim genetické predispozice, prenatální a časné poporodní faktory, jako je kouření, konzumace alkoholu, virové infekce, úrazy, psychický stres a šok, novorozenecká žloutenka, porod kleštěmi,…

LMD se projevuje hlavně poruchami učení, pozornosti, chování a vadami řeči. Mezi poruchy učení patří dyslexie (porucha v nácviku čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických dovedností). Nejedná se o mentální retardaci, intelekt dětí s LMD je průměrný až nadprůměrný.

Celkem článků 0