Maniodepresivní psychóza - strana 1

Toto závažné psychické onemocnění se také nazývá bipolární afektivní porucha.

Maniodepresivní  psychóza (neboli bipolární afektivní porucha) je vážné psychické onemocnění, které se vyskytuje u jednoho ze sta jedinců. Jsou dokázány genetické dispozice, ale nemoc se přesto nemusí objevit nebo se objeví, aniž by byl výskyt v rodině. Při onemocnění dochází k poruchám nálady postiženého, která se opakuje v cyklech. Jsou popsány jako hypománie, mánie, deprese a smíšený stav.

Hypománie se projevuje jako nadnesená nálada, zvýšený pocit energie, aktivity a dobré nálady. Pacient v tomto stavu snadno navazuje kontakt s ostatními lidmi (i přesto, že normálně je velmi stydlivý), střídá známosti, má hodně nových nápadů a často přestává užívat léky. Potřebuje méně spánku, nic není problém.

Mánie se projevuje stejně jako hypománie, ale její projevy jsou o mnohem silnější. Objevuje se agresivita a jiné poruchy chování. Často dochází k neuváženým finančním či pracovním rozhodnutím.

Období deprese je pro postiženého jedince nejobtížnější. Je opakem mánie - skleslá nálada, nadměrná spavost, nemocný je bez energie a chuti cokoliv dělat. Přestává chodit do práce, ven, nekomunikuje a pomýšlí na sebevraždu.

Při tomto onemocnění je důležité užívání léků a terapie.

Celkem článků 2