Maniodepresivní psychóza

Co je bipolární porucha?

Lucie Regenermelová
09.10.2010

Dnešní článek o bipolární poruše vychází jako připomínka zítřejšího Světového dne duševního zdraví.

Bipolární porucha, známá spíše pod termínem maniodepresivní psychóza, je vážná porucha stavů nálady. Název této choroby je odvozen od toho, že nálada postižené osoby může kolísat mezi dvěma extrémními „póly“ – od manických stavů (extrémně dobrá nálada) po depresi (extrémně špatná nálada).

Bipolární porucha je onemocnění mozku, při kterém dochází k velkým výkyvům v náladě, vnitřní energii a práceschopnosti. Na rozdíl od běžných výkyvů nálady u zdravých lidí je kolísání nálady při bipolární poruše neobvykle těžké.

Bipolární poruchou trpí kolem 1 % populace. Onemocnění se obvykle objevuje ke konci dospívání nebo u mladých dospělých, avšak někteří nemocní měli první příznaky již v dětství, u jiných se mohou první příznaky objevit až ve stáří.

Fáze nemoci se střídají v různých intervalech (od několika dnů až po několik měsíců), mezi nimi nastává období remise, kdy pacient nejeví žádné známky onemocnění. Toto období může trvat několik měsíců až několik let.

V depresivní fázi (které většinou převažují nad manickými) je pacient skleslý, apatický, často není schopen práce ani žádné jiné činnosti, hrozí nebezpečí sebevražedných sklonů.

Manická fáze naopak člověka dostává do rozjařené nálady. Je neunavitelný, nadchne se vším kolem sebe, všechno chce co nejrychleji stihnout, což může být na úkor kvality. Nemocný manií ztrácí většinu zábran - v utrácení peněz, pití alkoholu, pohlavním životě.

Bipolární porucha vzniká na základě vrozených odchylek fungování mozku. Průběh onemocnění je však významně ovlivňován faktory prostředí a životními událostmi. Léčba proto musí být komplexní.

Léčba bipolární poruchy

Základem léčby je užívání léků, důležitou součástí léčby jsou však i psychoterapie a zásady zdravé životosprávy a životního stylu.

Bipolární porucha je považována za onemocnění celoživotní. Proto je nutná dlouhodobá léčba, kterou lze rozdělit do dvou základních fází:

  • Akutní léčba - cílem je léčba mánie nebo deprese až do úplné úpravy stavu, návratu normální nálady a plného fungování. Trvá obvykle několik týdnů. Čím dříve se s léčbou mánie či deprese začne, tím jsou výsledky lepší a zlepšení stavu rychlejší. 

  • Udržovací a preventivní léčba - cílem je udržet normální fungování po odeznění příznaků deprese či mánie a předcházet novým epizodám deprese a mánie v budoucnu. Je proto velmi důležité pokračovat v užívání léků ještě několik měsíců po zlepšení stavu. Přerušení léčby v této fázi je spojeno s vysokým rizikem návratu obtíží. Pokud již nemocný prožil několik depresí či mánií, je na místě dlouhodobé, preventivní užívání léků. Situace je zde podobná jako u léčby cukrovky či vysokého tlaku. Léky se užívají i v období, kdy se člověk cítí zdráv, aby se předešlo návratu nemoci a vážným následkům v budoucnu.

Léky na maniodepresivní psychózu

  • Stabilizátory nálady

skupina léků určených k preventivní léčbě. Jejich dlouhodobé užívání snižuje riziko návratu deprese či mánie. Používají se i v akutní léčbě mánie či deprese.

  • Antipsychotika (neuroleptika)

léky používané k léčbě mánie, případně deprese. Některá novější antipsychotika prokázala účinnost i při dlouhodobém, preventivním užívání, podobají se tedy stabilizátorům nálady

  • Doplňkové (pomocné) léky:

Antidepresiva - používají se k léčbě deprese. Nedoporučuje se jejich užívání bez stabilizátoru nálady. Mohlo by dojít k zhoršení průběhu nemoci (k přechodu z deprese do mánie, tzv. přesmyku).

Hypnotika a anxiolytika - jsou určena pouze pro krátkodobé užívání při nespavosti, úzkosti, napětí či neklidu.

 

Setkali jste se někdy s tímto onemocněním?

 

Autor: Lucie Regenermelová

Jak docílit plochého břicha?
Národní den epilepsie

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Rakovina žaludku - zákeřné onemocnění
Rakovina žaludku

Rakovina žaludku - zákeřné onemocnění

26.11.2010

V dnešní době se velmi často hovoří o důležitosti zdravé stravy. Jedním z důvodů je prevence onemocnění známého jako rakovina žaludku, jinými slovy – zhoubný nádor (karcinom) žalud ...