Marfanův syndrom - strana 1

Marfanův syndrom je geneticky podmíněná porucha vazivové tkáně.

Tento typ tkáně se vyskytuje všude na těle, proto deformity pozorujeme na kostře, cévách, svalech, očích, kloubech atd. Syndrom se dědí po rodičích, ale může se také objevit nově, z neznámých příčin. Porucha je to hodně vzácná, faktem je, že ne vždy o ní postižený jedinec ví.

Smrt u lidí s Marfanovým syndromem nejčastěji způsobí postižení cév vedoucí k disekci aorty, tj. vzniku trhliny a následně kapsy v cévě, která může kdykoliv prasknout. Poruchu nelze vyléčit, pouze je možné operativně napravit její následky.

Celkem článků 0