Genetické poruchy - strana 1

Genetické poruchy či genetické nemoci jsou způsobené mutacemi v lidské DNA.

Genetické choroby jsou velmi obtížně léčitelné, většinou se pouze daří zmírňovat příznaky nebo usnadňovat průběh onemocnění.

Genetická onemocnění

 • achondroplazie
 • albinismus
 • cystická fibróza
 • downův syndrom
 • edwardsův syndrom
 • fenylketonurie
 • hemochromatóza
 • hemofilie
 • huntingtonova choroba
 • marfanův syndrom
 • otoskleróza
 • turnerův syndrom

Celkem článků 3