Mozková mrtvice - strana 1

Mozková mrtvice je cévní onemocnění patřící k nejčastějším příčinám úmrtí. Víte, jak tomuto nebezpečí předcházet?

Mozková mrtvice - cévní mozková příhoda - iktus. Jedná se o stav vznikající na základě ucpání (ischémie) některé z mozkových cév uvnitř mozku nebo jejím prasknutím (hemoragie) vlivem vysokého krevního tlaku. Mezi rizikové faktory vzniku mozkové příhody patří pokročilý věk, hypertenze, diabetes mellitus, vysoká hladinu cholesterolu a kouření.

Na postiženém jedinci je při mozkové příhodě patrné, že má problémy s chůzí a rovnováhou. Při komunikaci může působit zmateně, dezorientovaně nebo mít problémy mluvit. Může se dostavit slabost, ztráta citlivosti tváře nebo končetiny. Postižený si může stěžovat na problémy se smysly, zejména se zrakem. Příznaků je celá řada, odvíjejí se od toho, která část mozku je právě poškozena. Pokud máme podezření na cévní mozkovou příhodu, uložíme postiženého vleže naznak, kontrolujeme stav jeho vědomí a dýchání. Ihned voláme záchrannou službu.

Celkem článků 1