Mozková mrtvice

Když se řekne mozková mrtvice

Pavla Gazdová
21.10.2010

Mozková mrtvice je jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve světě. Podle Světové zdravotnické organizace tato nemoc ročně postihne až 15 milionů lidí. Třetina z nich na ni do jednoho roku umírá. Další třetina zůstává doživotně velmi těžce postižena.

Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda (CMP) představuje náhle vzniklou poruchu funkce mozku, která je způsobena poškozením mozkových buněk. Z hlediska příčin vzniku mrtvice rozlišujeme CMP ischemickou a krvácivou. 

Ischemická cévní mozková příhoda

Podílí se zhruba 80% na celkovém počtu mozkových mrtvic. Nejčastěji je způsobena ucpáním mozkové tepny krevní sraženinou, čímž dochází k přerušení přívodu krve a tím i kyslíku do příslušné oblasti mozku.

Příčiny vzniku

 • ateroskleróza - jedná se o postupné zužování tepen vlivem ukládání cholesterolu v cévních stěnách. Zásadní vliv na vznik aterosklerózy má kouření, nadváha, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu a nadměrná konzumace alkoholu
 • porucha srdečního rytmu -  může vést k vytvoření sraženiny v srdci, jejíž následné utržení může způsobit ucpání některé z mozkových tepen

Krvácivá cévní mozková příhoda

Tvoří 20% všech mrtvic a je mnohem závažnější než příhoda ischemická. Vzniká v důsledku prasknutí cévy v mozku a její hlavní příčinou je dlouhodobě neléčený vysoký krevní tlak.

Samostatnou skupinu tvoří tzv. tranzitorní ischemická ataka TIA. Jde o krátkodobé ischemické příhody, při nichž dochází k ucpání mozkové tepénky drobnou sraženinou, která se však rychle rozpustí, a tak k poruše mozku dochází jen na velmi krátkou dobu, zpravidla méně než 5 minut. Nicméně tyto ataky mohou být po určité době následovány rozsáhlou mrtvicí. Doporučuje se proto příznaky TIA nepodceňovat a včas se obrátit na odborného lékaře. 

Příznaky TIA a CMP

 • neobratnost, porucha hybnosti končetin
 • ochablost, znecitlivění tváře
 • porucha řeči se zhoršením artikulace
 • ztráta rozumění mluvenému slovu
 • nemožnost produkovat správná slova
 • chvilková ztráta vidění na jedno oko
 • dvojité či rozmazané vidění
 • bolest hlavy bez zjevné příčiny
 • závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace 

Rizikové faktory, které neovlivníme

 • věk (riziko CMP narůstá již po 40. roce)
 • dědičnost (CMP nebo TIA v rodině, zděděné dispozice ke srážení krve)
 • pohlaví (u mužů je riziko mrtvice 1,25krát vyšší než u žen)
 • cukrovka
 • v minulosti jste již prodělali TIA nebo CMP

Prevence aneb Co můžeme změnit

 • zatočte s vysokým krevním tlakem
 • navštivte lékaře, trpíte-li srdečním onemocněním nebo nepravidelným srdečním tepem
 • přestaňte kouřit
 • snižte konzumaci alkoholu
 • snižte hladinu cholesterolu
 • vyvarujte se stresu
 • žijte aktivně, sportujte
 • zahýbejte s nadváhou
 • jezte více ovoce a zeleniny
 • omezte tučná jídla a solení

Léčba mozkové mrtvice

Nezbytnou podmínkou pro správnou léčbu je přesná diagnostika příčin vzniku CMP, kterou stanovuje neurolog. Vychází při tom z podrobné anamnézy, z případných dědičných onemocnění srdce a cév, vyšetření krevního tlaku a cukrovky. Současně využívá počítačovou tomografii a magnetickou rezonanci. Je nezbytné, aby veškerá vyšetření byla provedena co nejdříve, a tak mohla být včas zahájena cílená léčba.

V případě ischemické CMP se nejčastěji používají léky proti srážení krve a infuze s léky na zvýšení prokrvení mozku. U krvácivé CMP se navíc používají léky na udržení krevního tlaku na středních hodnotách. Tento přístup musí být velmi opatrný a individuální.

Součástí léčby je i rehabilitace a logopedie, jejichž cílem je odstranit či zmírnit následky CMP.

 

Postihla vás nebo někoho ve vašem blízkém okolí mozková mrtvice? Podělte se o své zkušenosti.

Autor: Pavla Gazdová

Osteoartróza - otázky a odpovědi
Nejvíce Čechů si doveze žloutenku z Egypta, Španělska a Slovenska. Zbytečně.

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Rakovina žaludku - zákeřné onemocnění
Rakovina žaludku

Rakovina žaludku - zákeřné onemocnění

26.11.2010

V dnešní době se velmi často hovoří o důležitosti zdravé stravy. Jedním z důvodů je prevence onemocnění známého jako rakovina žaludku, jinými slovy – zhoubný nádor (karcinom) žalud ...

Artróza má svá specifika
Artróza

Artróza má svá specifika

02.11.2010

Jakmile skončí růst organizmu, začíná jeho postupné opotřebení a stárnutí. Pokud nebudeme o naše tělo včas pečovat, mohou se dříve nebo později objevit různá onemocnění kostí a klo ...