Schizofrenie - strana 1

Schizofrenie je vážná duševní porucha.

Schizofrenie je psychóza (závažný duševní stav, který je charakterizovaný neschopností jednat v souladu s okolnostmi). Postihuje především emocionální součást psychiky, a proto se projevuje jako porucha citů, jednání a myšlení. Nemocní většinou působí chladným a otupělým dojmem, vyhledávají samotu a mají sebevražedné sklony. Jejich mozek není schopen koordinovat vjemy z okolí, a proto mohou trpět halucinacemi. Nejčastěji se objevuje mezi 15. a 30. rokem života.

Na vzniku schizofrenie se podílí jak genetická predispozice jedince tak i vliv vnějšího prostředí (například podvýživa matky v prvním trimestru těhotenství).

Léčba je založena na podávání antipsychotik, které zklidňují a zbavují pacienty halucinací, navíc mají pozitivní dopad na myšlenkové pochody. Déle je možné docházet na psychoterapie a využívat šokové terapie.

Celkem článků 3