Sekty a subkultury - strana 1

Existuje řada norem a pravidel společnosti. Někdo se chce lišit, být jiný než ostatní. Někdo naopak potřebuje někam patřit, být někým veden, sdílet s více lidmi stejné názory a zájmy.

Subkultura

Ti, co se rádi liší jak chováním, tak vzhledem, můžeme označit jako členy některé subkultury. Tito lidé mají společný názor na hudbu, oblečení, literaturu, životní filosofii.

Subkulturou se myslí například hippies, emo, goth, punk...

Sekta

Sekta označuje menšinovou náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od původní velké skupiny.

Slovo sekta znamená z latinského jazyka směr nebo způsob života.

Do sekty vstupuje člověk dobrovolně a nejčastěji v období, kdy se cítí nenaplněn, prázdný, smutný nebo v období vývojových změn.

Členové sekty "mají pravdu a jsou lepší" než okolní svět. Mají společné chování, vlastní obřady a nepodporují svobodné myšlení.

Kdo je to goth?
Sekty a subkultury

Kdo je to goth?

08.03.2010

Společnost je možné charakterizovat existencí určitých pravidel a norem. Některé věci a činnosti jsou pro nás běžné, jiné nás udiví, některé šokují. Jsou však i skupinky lidí, kteř ...

Celkem článků 2