Trauma - strana 1

Trauma (z řečtiny) znamená ránu, zranění.

Psychické trauma

Duševní zranění, které narušuje psychickou rovnováhu. Vzniká například po těžkých úrazech, znásilnění, šikaně, úmrtí blízkého člověka.

Medicínské trauma

Zranění, které vede k narušení celistvosti organismu. Patří sem těžké fraktury, popáleniny. Mnohočetné trauma se nazývá polytrauma.

Lékařský obor chirurgicko-ortopedický, který léčí traumata, se jmenuje traumatologie.

Posttraumatická stresová porucha
Trauma

Posttraumatická stresová porucha

03.03.2010

Již samotný název o této nemoci mnohé prozrazuje. Jedná se o poruchu, jež se vyskytuje u lidí, kteří prožili nějaký vážný traumatický zážitek. Nejde však o nevyhnutelný důsledek vá ...

Celkem článků 2